י.ע.ר. טכנולוגיות בע"מ
 
 
 
 
 
 
 
 

חרוץ או חספוס בטון

 

אחד מתחומי התמחותה חברת י.ע.ר. טכנולוגיות בע"מ הוא חרוץ וחספוס בטון. 
חרוץ הבטון נעשה באמצעות מכונה ייעודית, על ידי עובדי החברה.
לחברה ניסיון רב שנתי בבצוע חרוץ מדרכי בטון ברפתות.
מרווח החריצים ברפת כ- 8 ס"מ, רוחב החריץ כ- 1.5 ס"מ ועומק החריץ כ- 1 ס"מ.
חרוץ לפי המפרט הנ"ל מונע החלקה של הפרות. החרוץ מתבצע בבטון יבש.

החברה מבצעת גם חספוס בטון נגד החלקת אדם.

 
י.ע.ר טכנולוגיות – חירוץ בטוןי.ע.ר טכנולוגיות – חירוץ בטון
י.ע.ר טכנולוגיות – מניעת החלקת פרותי.ע.ר טכנולוגיות – מניעת החלקת פרות
י.ע.ר טכנולוגיות – מניעת החלקה ברפתי.ע.ר טכנולוגיות – מניעת החלקה ברפת